تایکواندۆکاری پاوەیی دووەمی ئێرانیش بەدەستئاورد

موسڵح میری، تایکواندۆکاری پاوەیی دووەمی ئێرانیش بەدەستئاورد.

جە چوارچوەو گێڵێ تایکۆاندۆ (هانمادانگ)یەنە کە جە تاران پەی سەرتاسەرو ئێرانی ڕێکوزیابێ و دەیان گەمەکارێ بەشدارێش بێنێ، موسڵح میری، تایکۆاندۆکاری پاوەیی بەشدار بی.
میری تاواش سەرکەوتەی گەورەش تۆمار بکەرۆنە و دەرەنجام پلەی دووەمینو ئێرانیش پەی وێش مسۆگەر کەرد.

موسڵح میری، تایکواندۆکاری پاوەیی، بە نمایندەیی هەوراماناتی و ئوستانو کرماشانی بەشداریش کەردەبێ و بارئاوە و فێرکارەکەش ”فاتح ئەحمەدی“ ـەن.