جە عەرەبستانی سعودی بایکۆتکەردەی بەرهەمی تورکی فراوانتەر مەکریۆوە

جە عەرەبستانی سعودی هەڵمەتەو بایکۆتکەردەی کاڵا و بەرهەمی تورکی فراوانتەر مەکریۆوە و ڕێکوزێ هەڵمەتەکێ وازیارێنێ ئەسای کاڵا و بەرهمە تورکییەکان بیاونانە بە سفر.

جە عەرەبستانی سعودی تا ملۆنە خەڵک و حکومەت جە دەسەڵاتداری تورکیای و سیاستە ئەرەگێرەکانش بێزارێ مەبانێ و دەنگەکێ پەی بایکۆتکەردەی یەکجاری کاڵا و بەرهەمە جۆراوجۆرە تورکییەکان زیاتەر بەرزێ مەبانێوە.
جە ئی چوارچوەنە ڕێکوزێ هەڵمەتەو بایکۆتکەردەی کاڵا و بەرهەمە تورکییەکان جە (تویت)ێوەنە داواکارەن جە هاموڵاتیانو سعودییەی تا بایکۆتەکەی فراوانتەر بکەرانێوە و بیاونانێش بە سفر مامەڵە بە کاڵا و بەرهەمە تورکییەکاوە.
ڕێکوزێ هەڵمەتەکێ پەی یاوای بە ئا ئامانجەیە وازیارێنێ، بازرگانێ و دوکاندارێ و بازاریەکێ وڵاتی بەهیچ جۆرێ کاڵا و بەرهەمێ تورکیێ ئاوردێ نەکەرانێ و ڕەفێ دوکانەکانە هیچ کاڵا و بەرهەمێوی تورکی نەنیارە.
جەلاو وێشاوە هاموڵاتیێ سعودییەی بە گەرمی پێشوازیشان جە داواکاریەکەی کەردەن و بشێوازی دەستەجەمی بەشدارێ  بایکۆتەکەی بیێنێ.

جە عەرەبستانی سعودی هەڵمەتەو بایکۆتکەردەی کاڵا و بەرهەمە تورکییەکان، جە ٤ مانگێ جەی وەڵتەر دەستش پنەکەردەن و هەڵمەتەکە تا ئیسە زیانی فرەی ئابوری و داراییش جە ڕژێمو تورکیای دان کە بە ملیاران دۆلارێ مەزەندە مەکریۆنە. 
ئانەیچە ڕژێمو تورکیایش هەراسان کەردەن و جە چەنڎین کاناڵێوە هەوڵش دان تا بایکۆتەکەی بماڕۆنە، بەڵام تا بە ئارۆ  سەرکەوتە نەبییەن و شکستش واردەن. 
جیا جە سعودییەی جە چەنڎین وڵاتێ تەرێ عەرەبیێنە، هەڵمەتەو بایکۆتکەردەی کاڵا و بەرهەمە تورکییەکان مەبریۆنە ڕاوە و ئا بایکۆتکەردەیە تا ملۆنە فراوانتەر مەبۆنەوە.