تان و پۊ سیستەمو وېراۋەبەریی کۊمەڵایەتیی

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتیی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانایوېڕاۋەبەریی و ڕاۋەبەریی. [بەشۍ ۋیس و یەکەمە]

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتیی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی، کتێبێوەن جە نۋیستەی و ئاماڎەکەرڎەی "ئاکۊ مارانی"ن و بە زنجیرە جە بەشو هەورامی ئاژانسەکەیمان (فوڕات نیوز)ەنە وەڵاو مەکریۆنەوە.

[بەشۍ ۋیس و یەکەمە]

ئایا چەمکو وېڕاۋەبەریی ھەمان ۋاتاو چەمکو خودموختاری مڎۊ؟

بەڵۍ و نەخێر؛ بەڵۍ کە خودموختاری بە ۋاتاو (ئۆتۆنۆمی | وېڕاۋەبەری) مێۋ. نەخێر، چاگەنە کە سایەو پارتییایەتی و سیستەمی ڕامیارییەنە، "خودموختاری" چنی یاگەگیری (سالاریی ھامزۋانی) یاگۊ (سالاریی ئەرەگېرییەنە) ھامۋاتا کریان. بەڵام بنەڕەتەنە خودموختاری بە ۋاتا خودموختار بېیەو ھەر کەسېۋی و ھەر کۊمەڵېۋۍ و یۊگېرتەو کەسە خودموختارەکا دلۍ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵېنە مێۋ.  خودموختاری ۋاچېۋە فارسییە هەنە خود [وۍ] + موختاری [خودسالاری]، کە ھەر کریۊ بە سەرەتاو ۋیرلەو وېڕاۋەبەریی لێکبڎریۊۋە. بەڵام پاسە کە ۋەڵتەر ئاماژەدریا، خودموختاری پېسەو چەمکېۋی چە ۋاتا بنەڕەتییەکۊ وېش ھاڵیکریان و ئا واتێ نمەڎۊ، سەرەتا ۋاچۊ (خودموختاری)ش پەی بەکاربریێنە.

چە بنەڕەتەنە خودموختار کەسی دەسەڵاتدار و سالار نېیا، کەسی خودموختار بەس موختارو وېشا [خودیا]. تەمام بەپېچەۋانەو پاگەندەو "خودموختاری" چە لایەنو ڕۆت و پارتییە ناسیونالیستە کورد و فارسەکاۋە؛ کۊمەڵۍ وېڕاۋەبەرە خودموختارە هەنە، بەڵام بە ئا ۋاتا نا، کە من سالاریی و دەسەڵاتداریی ئەرەگېری بەرکەرۇ و وڕنۇ و ھامزۋانېۋی دەسەڵاتواز یان سەرمایەدارو وېم بێۋو یاگۊ سالاریی ئەرەگېرییەنە، وېش بۊ بە سالار و دەزگا سەرکوتگەرەکا دۆڵەتی سەرو بڕبڕۊ مازی کۊمەڵېۋە درۊسکەرۊۋە.

چانەیچە زېیاتەر، چېگەنە مەبەسو من چە "وېڕاۋەبەریی" پېسەو چەمکېۋی ئەبتسراکتی نېیا، چۇنکە خودو ۋاچۊ "وېڕاۋەبەری"یچ پەی مەرامی دژە-وېش بەکاربریێنە و کریێنە بە دېۋجامېۋ پەی ئەۋەشارای سالاریی پارتیېۋی یان کەمېنېۋی بەنامۊ گرڎو کۊمەڵېۋە. پەی ئا مەبەسەیە و ڕۊشن بېیەی و جېیا بېیەی مەرامو (وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی) چە مەرامو ئا ڕۆت و دەسە دەسەڵاتوازا، کە چېرو دېۋجامەو "وېڕاۋەبەری"یەنە وېشا ڕازناۋە. من دەسەۋاچەو (وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی) بەکاربەرۇ، تاکو چە مەرامو ڕۆتە ڕامیارییەکا جېیابۊۋە.

ھەڵبەتە ۋەرو دۋۍ چېۋا تەرېچ، نمەکریۊ ئېمە خودموختاری جېیاتی وېڕاۋەبەریی بەکاربەرمۍ؛ یەکەم کە ۋاچەکۍ "خودموختاری" ۋاچېۋە ھۆرامییە نېیەنە و دوەم ئانە کە چە لایەنو ڕۆت و پارتییە ڕامیارییە ناسیونالیست و چەپەکاۋە پەی مەرامی و ئاراستەکەرڎەی دەسەڵاتگەرایانەی بەکاربریێنە و خودموختاریی کە یۊن چە پایەکا سیستەمی فێدراڵیستی تاکو ڕادەو ۋێناکەرڎەی "دۆڵەتی نەتەۋەیی" و موختار بېیەو بۆرجوازی ھامزۋانی خراپ شېۋنیان. ھەر پاسە ۋەرو ئانەی کە ۋاچۊ (وېڕاۋەبەری) ئاسانە و ئاشنانە و ھەم کەمتەر پەی دەسەڵاتداریی و سالاریی کەمینېۋی بەکاربریێنە، بەکاربەرڎەیش درۊستەر و ئاسانتەر و وەشتەرا، ھەڵبەتە بە دماگریی کۊمەڵایەتیی (وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی).

----------------------------------------------------
دەنگە تاییبەتەکۍ زۋانی هۆرامی، پیتە و نمۇنەی دەنگیی و نۋیستەیی:

- ڎ : ئەڎا  : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6322
- ۋ : ۋاران  : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6328
- ڼ : مەڼ : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6324
- ۊ : لۊ : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6326
- ېـ ۍ  : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6330
- ﯗ = وو : (مــﯘ)
لینکو گرڎو پیتەکا ئەلفابێتو زۋانی ھۆرامی 
https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/7588

نۋیستەی: ئاکۊ مارانی